• Диагностика на климатична система
    Цена: 20.00лв
  • Ремонт на климатична система
    Цена: 42.00лв / час
  • Зареждане на климатична система ( без консумативи )
    Цена: 42.00лв