Стандартен монтаж на климатик високостенен тип:
Мощност на климатика             9000-14000btu     18-24000btu     Над 24000btu
1.Стандартен монтаж до 3м             150лв.                    180лв.                 280лв.
2.Удължение след 3м тр.път            35лв/м                  35лв/м               45лв/м
3.Вкопаване на тръбен път              15лв/м                  25лв/м                30лв/м
4.Удължение на захр. кабел              5лв/м                    5лв/м                   5лв/м
5.Кабел канал 60/80                             20лв.                      20лв.                    20лв.
6.Кабел канал 20/20                              5лв.                        5лв.                       5лв.
Стандартен монтаж на климатици тип: колонен , касетъчен, таванно – подов:
Мощност на климатика            18-30000btu          36-48000btu        58-90000btu
1. Стандартен монтаж до 3м            180лв.                     250лв.                   350лв.
2. Удължение след 3м тр.път            35лв.                        45лв.                     50лв.
3. Вкопаване на тръбен път               35лв.                        35лв.                     35лв.

Извън гр.Плевен, транспортът се заплаща – 0,40лв/км

Профилактика на климатична система:

Мощност       Профилактика     Труд дозиране
9-12000btu           35лв/бр                +10лв/бр.
18-24000btu         45лв/бр                +10лв/бр.
Колона
Касета                   50лв/бр               +20лв/бр.
Канална
60-120000btu       70лв/бр              +20лв/бр.

Отделно се заплаща хладилният агент и консумативите.

Всички цени са с вкл. ДДС

Изкупуване на стари и/или повредени климатици:
9000btu – 40лв.
12000btu – 50лв.
18-24000btu – 60лв.

Цените за изкупуване са с включен демонтаж.