• Цена на труд: 42.00лв / час
  • Цена на транспорт: 0,40лв/км