I. Условия за връщане на стока:
1. В случай, че желае да върне получената стока, клиентът може да го направи в 14 дневен срок от получаването й. След приемане на върнатата стока, клиентът ще бъде информиран по имейл за пристигането и оценката на състоянието й и дължимата сума ще бъде възстановена в срок до 7 работни дни по банков път.

2. Разходите по връщането на стоката са изцяло за сметка на клиента.
3. В случай, че връщането на стоката е по вина на екипа на Преслав Клима АС ООД, разходите по връщането се възстановяват на клиента заедно с останалата дължима сума.
4. Стока, чието връщане не може да приемем поради неизпълнение на долупосочените условия, ще бъде изпратена обратно на клиента за негова сметка.

Стоката МОЖЕ да бъде върната и сумата да бъде възстановена, ако:

  • Няма причинена повреда от клиента при тестването за изправност;
  • Няма причинена повреда по опаковката ( важи само за стоки, получени в кутии и кашони );
  • Бъде върната заедно с документа, с който е изпратена ( фактура по банков път, фактура с касов бон, стокова разписка с касов бон ) и формуляр за връщане.


II. Условия за връщане по рекламация
1. В случай, че желае да върне получената стока по рекламация, клиентът може да го направи в 14 дневен срок от получаването й. След приемане на върнатата стока, клиентът ще бъде информиран по имейл за пристигането и оценката на състоянието й, след което дължимата сума ще му бъде възстановена по банков път в срок до 7 работни дни.
2. Ако клиентът връща стоката по рекламация, трябва да изпрати имейл на адрес raya.rusanova@preslavklima.com със съдържание проблема на стоката или да се обади на телефон +359 876 887 185, за да може Преслав Клима АС ООД  да поеме транспортните разходи по връщането й.
3. Рекламация се приема, ако цялостта на опаковката не е нарушена ( важи за стоки, получени в кутии или кашони )
4. Стоката трябва да бъде придружена от необходимите документи: формуляр за рекламация, фактура по банка/фактура с касов бон и стокова разписка с касов бон!
5. За рекламация се приемат стоки с механичен проблем още при първата експлоатация!
6. Рекламация на стока, която е използвана повече от веднъж, не се приема.