• Цена на труд: 50.00лв / час
  • Цена на транспорт до обект: 0,50лв/км